HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Tháng nâng cao nhận thức về an ninh mạng - MacPaw hỗ trợ Ukrainetừ tác giả@ChrisChinchilla
560 lượt đọc

Tháng nâng cao nhận thức về an ninh mạng - MacPaw hỗ trợ Ukraine

2022/10/14
4m
từ tác giả @ChrisChinchilla 560 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Tháng 10 là Tháng Nhận thức về An ninh mạng. Hackernoon đã chọn một số chủ đề liên quan đến an ninh mạng từ một chuyến đi đến Ukraine. Bài viết này xem xét một ứng dụng miễn phí có thể xác định các ứng dụng có kết nối tiềm năng đến Nga hoặc Belarus.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coin Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Tháng nâng cao nhận thức về an ninh mạng - MacPaw hỗ trợ Ukraine
Chris Chinchilla HackerNoon profile picture

@ChrisChinchilla

Chris Chinchilla

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!