Tích hợp Jira ServiceNow: Quản lý quy trình công việc của bạn một cách dễ dàngtừ tác giả@exalate

Tích hợp Jira ServiceNow: Quản lý quy trình công việc của bạn một cách dễ dàng

2023/09/08
9m
từ tác giả @exalate
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Tích hợp Jira ServiceNow giúp các nhóm thuộc các tổ chức khác nhau cộng tác suôn sẻ mà không cần phải rời khỏi hệ thống ITSM của riêng họ.
featured image - Tích hợp Jira ServiceNow: Quản lý quy trình công việc của bạn một cách dễ dàng
Exalate HackerNoon profile picture

@exalate

Exalate

Set up flexible 2-way syncs between platforms like Jira, ServiceNow, Zendesk, GitHub, Azure DevOps, Salesforce, and more


Credibility

react to story with heart
Exalate HackerNoon profile picture
by Exalate @exalate.Set up flexible 2-way syncs between platforms like Jira, ServiceNow, Zendesk, GitHub, Azure DevOps, Salesforce, and more
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!