Nhân viên Twitter lo sợ sự tiếp quản của Elon Musk sẽ hủy hoại văn hóa công tytừ tác giả@rickchen
607 lượt đọc

Nhân viên Twitter lo sợ sự tiếp quản của Elon Musk sẽ hủy hoại văn hóa công ty

2022/05/14
3m
từ tác giả @rickchen 607 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Twitter thông báo Elon Musk sẽ mua lại nó trong một thỏa thuận hoàn toàn bằng tiền mặt trị giá khoảng 44 tỷ USD. Cộng đồng hơn 5.000 chuyên gia Twitter đã được xác minh của Blind hoặc hơn 2/3 nhân viên Twitter xác nhận rằng họ lo sợ văn hóa công ty tại Twitter có thể thay đổi sau khi Musk mua lại công ty. Nhiều chuyên gia Twitter bày tỏ lo lắng về khoản bồi thường dựa trên cổ phiếu mà họ hiện đang nhận được khi Elon dự định đưa công ty sang tư nhân. Twitter nổi tiếng với sự cân bằng mạnh mẽ giữa công việc và cuộc sống, kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2022, trong số các đánh giá của nhân viên Twitter đã được xác minh.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Nhân viên Twitter lo sợ sự tiếp quản của Elon Musk sẽ hủy hoại văn hóa công ty
Rick Chen HackerNoon profile picture

@rickchen

Rick Chen

Rick Chen is the senior director, head of public relations at Blind. He writes about tech culture and the workplace.

react to story with heart
Rick Chen HackerNoon profile picture
by Rick Chen @rickchen.Rick Chen is the senior director, head of public relations at Blind. He writes about tech culture and the workplace.
Read My Stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!