Làm thế nào để đánh mất lòng tin của nhân viên trong 8 bước đơn giảntừ tác giả@vinitabansal
898 lượt đọc

Làm thế nào để đánh mất lòng tin của nhân viên trong 8 bước đơn giản

2022/11/17
7m
từ tác giả @vinitabansal 898 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Yếu tố quan trọng nhất tác động đến động lực làm việc của nhân viên là mức độ tin tưởng mà họ cảm thấy đối với người quản lý của mình. Mức độ tin tưởng cao khiến họ cảm thấy được trân trọng, tiếp thêm năng lượng để họ làm việc chăm chỉ hơn và khiến họ kiên trì vượt qua khó khăn và thất bại. Biết rằng họ đang được chăm sóc giúp họ tập trung vào nhiệm vụ mà không bị phân tâm bởi những điều không chắc chắn trong môi trường của họ. Một sai lầm—quyết định sai, chiến lược tồi, thực hiện kém—không được coi thường. Niềm tin cho phép nhân viên ưu tiên ý định hơn hành động.
featured image - Làm thế nào để đánh mất lòng tin của nhân viên trong 8 bước đơn giản
Vinita Bansal HackerNoon profile picture

@vinitabansal

Vinita Bansal

Author Upgrade Your Mindset http://amzn.to/3zfnEgw. Scaling products → Scaling thinking. Former AVP Engineering @Swiggy

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!