Làm chủ kỹ thuật số năm 2023, Phần 2: Các tiêu chuẩn mới cho video trong kinh doanhtừ tác giả@darragh
27,123 lượt đọc

Làm chủ kỹ thuật số năm 2023, Phần 2: Các tiêu chuẩn mới cho video trong kinh doanh

2023/09/04
5m
từ tác giả @darragh 27,123 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Sê-ri Digital Mastery 2023 của Darragh Grove-White đi sâu vào các xu hướng và thách thức hiện tại trong tiếp thị và bán hàng kỹ thuật số. Phần 1 nêu bật báo cáo của HubSpot về tầm quan trọng của Facebook, các định dạng video ngắn như TikTok và ứng dụng nhắn tin. Phần 2 tập trung vào Báo cáo điểm chuẩn video trong kinh doanh của Vidyard, tiết lộ rằng video có vai trò then chốt trong kinh doanh, đặc biệt là trong bán hàng.
featured image - Làm chủ kỹ thuật số năm 2023, Phần 2: Các tiêu chuẩn mới cho video trong kinh doanh
Darragh Grove-White HackerNoon profile picture

@darragh

Darragh Grove-White

Darragh's a marketing technologist, growth hacker, digital strategist and the Head of Marketing @ Iris Dynamics.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!