paint-brush
Kiểm tra thâm nhập là gì và tại sao các công ty SAAS cần nó?từ tác giả@jonstojanmedia
440 lượt đọc
440 lượt đọc

Kiểm tra thâm nhập là gì và tại sao các công ty SAAS cần nó?

từ tác giả Jon Stojan Media4m2024/01/23
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Khám phá thế giới thử nghiệm thâm nhập và tầm quan trọng tối thượng của nó trong việc củng cố nền tảng Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS). Tìm hiểu cách nó xác định các điểm yếu tiềm ẩn, ngăn chặn vi phạm dữ liệu và góp phần tuân thủ quy định. Hiểu cách tiếp cận đối nghịch liên quan đến thử nghiệm thâm nhập và sự cần thiết mang tính chiến lược của nó đối với các công ty SaaS. Nâng cao các biện pháp an ninh mạng của bạn với hướng dẫn toàn diện này về thử nghiệm thâm nhập trong lĩnh vực SaaS.
featured image - Kiểm tra thâm nhập là gì và tại sao các công ty SAAS cần nó?
Jon Stojan Media HackerNoon profile picture


Vấn đề bảo mật trong nền tảng phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) là một chủ đề mới nổi. Hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu vào thử nghiệm thâm nhập , một trong những cơ chế bảo mật quan trọng nhất và trình bày chi tiết về vai trò quan trọng của nó đối với các công ty SaaS. Chúng tôi cũng sẽ giải quyết mức độ hiệu quả của các thử nghiệm thâm nhập góp phần vào các tiêu chuẩn tuân thủ như SOC2, HIPAA hoặc PCI và tại sao cách tiếp cận đối nghịch lại quan trọng trong việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống.


Hiểu kiểm tra thâm nhập

Khám phá bảo mật hệ thống CNTT của bạn liên quan đến một thứ gọi là thử nghiệm thâm nhập hoặc viết tắt là thử nghiệm bút. Nó giống như một thử thách mạng mô phỏng nhằm phát hiện bất kỳ điểm yếu tiềm ẩn nào mà không làm lộ bất kỳ máy dò kỹ thuật số nào. Liên quan đến bảo mật ứng dụng web, kiểm tra thâm nhập giúp phát hiện cái gọi là “lỗ hổng” trong hệ thống của bạn mà những kẻ tấn công thực sự có thể xâm phạm nó.

Bảo mật cho các công ty SaaS

Cấu trúc của nền tảng SaaS – được phổ biến rộng rãi trên Internet khiến chúng dễ dàng trở thành mục tiêu của tin tặc. Những vi phạm nghiêm trọng đã xảy ra ở các công ty SaaS trong những năm gần đây dẫn đến mất mát đáng kể dữ liệu và quyền riêng tư của người dùng. Ví dụ, trong một Vi phạm lực lượng bán hàng liên quan đến việc lộ dữ liệu khách hàng thông qua các lỗ hổng cấu hình sai. Vi phạm này liên quan đến dữ liệu riêng tư giữa các trang web khác nhau như cơ quan liên bang, trung tâm chăm sóc sức khỏe và cơ sở ngân hàng, cho thấy những sai sót về bảo mật này có thể gây ra hậu quả sâu rộng như thế nào và nghiêm trọng như thế nào.

Bằng chứng từ những vi phạm gần đây

Đi sâu hơn vào các vi phạm bảo mật gần đây, một chủ đề chung xuất hiện: rất nhiều sự cố trong số này có thể được ngăn chặn bằng các biện pháp bảo mật mạnh mẽ hơn, như kiểm tra thâm nhập thường xuyên và kỹ lưỡng. Những vi phạm này không chỉ dẫn đến những thất bại tài chính ngay lập tức; chúng cũng gây tổn hại lâu dài cho danh tiếng của công ty. Do đó, dữ liệu bị xâm phạm và rơi vào tay kẻ xấu, theo đó dữ liệu sẽ được sử dụng để lừa đảo hoặc xâm phạm nhiều dữ liệu hơn.

Tại sao chúng ta cần Tuân thủ?

Khung pháp lý giúp đảm bảo công ty xử lý đúng thông tin khách hàng. Thử nghiệm thâm nhập giống như một phong vũ biểu cho khuôn khổ tuân thủ để đo lường trách nhiệm pháp lý rủi ro kỹ thuật. Thông qua các thử nghiệm thâm nhập, các công ty SaaS không chỉ tuân thủ các tiêu chuẩn được chấp nhận rộng rãi mà còn chứng minh cho khách hàng và các bên liên quan rằng họ cam kết đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được giao phó. Báo cáo pen test có thể là một phương pháp hiệu quả để thể hiện sự tuân thủ của công ty đối với các tiêu chuẩn bảo mật cao và khiến các đối tác, nhà đầu tư và khách hàng tiềm năng tin rằng họ nên làm việc với một công ty như vậy.

Tại sao cách tiếp cận đối nghịch lại quan trọng

Điều này là do thử nghiệm thâm nhập liên quan đến một cách tiếp cận đối nghịch. Không giống như các loại đánh giá bảo mật khác, pentest không chỉ tìm kiếm sự hiện diện của các biện pháp ngăn chặn vi phạm; họ tích cực cố gắng – giống như các cuộc tấn công thực sự – để phá vỡ chúng. Phương pháp này là vô giá vì nó đưa ra quyết định chính xác về vị trí bảo mật được nắm giữ bởi bất kỳ hệ thống nào. Nó không chỉ bộc lộ những điểm yếu về mặt lý thuyết mà còn cả những điểm có thể áp dụng vào thực tế. Đây là hình thức đánh giá rủi ro chính xác nhất mà một công ty có thể thực hiện. Nó tạo ra dữ liệu về các điểm yếu nghiêm trọng và đề xuất cách vá hoặc giải quyết chúng.


Hầu hết các thành tựu ngày nay chỉ có thể đạt được thông qua các sự kiện xảy ra đồng thời. Điều này chỉ có thể thực hiện được thông qua thử nghiệm thâm nhập vì nó cho phép mô phỏng các yếu tố này trong bối cảnh hệ thống của bạn.

Sử dụng các ví dụ từ thế giới thực để thể hiện tác động

Hãy xem xét một ví dụ giả định: Một công ty SaaS có thể bỏ qua một lỗ hổng nghiêm trọng. Sự sơ suất này có thể dẫn đến vi phạm dữ liệu, giống như những gì đã xảy ra gần đây trong giai đoạn thực tế của lĩnh vực này. Ngược lại, một công ty thực hiện kiểm tra thâm nhập thường xuyên có khả năng phát hiện và khắc phục lỗ hổng đó trước khi các tác nhân độc hại có thể mạo hiểm lợi dụng nó.

Tại sao chất lượng lại quan trọng

Chất lượng của thử nghiệm thâm nhập nằm ở khả năng phát hiện mọi lỗ hổng trong hệ thống, đơn giản và phức tạp, dễ và khó khai thác, phụ thuộc vào sự tương tác của người dùng chứ không phụ thuộc vào nó. Sự tiện lợi và phổ biến rộng rãi của các thử nghiệm thâm nhập tự động và các khung thử nghiệm thâm nhập đã dẫn đến một số tranh cãi về tính hiệu quả của chúng. Mặc dù các thử nghiệm tự động đơn giản, dễ dàng và thuận tiện nhưng chúng không tạo ra các tình huống tấn công phức tạp có thể gây rủi ro cho hệ thống của bạn. Do đó, một số lỗ hổng nghiêm trọng có thể bị bỏ sót trong quá trình này.


“Hầu hết khách hàng tiếp cận chúng tôi sau khi xem các báo cáo thử nghiệm thâm nhập trống hàng năm. Sự tham gia thủ công, kỹ lưỡng của chúng tôi giúp họ mở rộng tầm mắt về những rủi ro mà họ đã gặp phải trong suốt thời gian qua”


Pasha Probiv, Giám đốc điều hành tại Phòng thí nghiệm Hack trắng


Phần kết luận

Cuối cùng, thử nghiệm thâm nhập không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là nhu cầu chiến lược đối với các công ty SaaS. Đây là một sáng kiến hướng tới tương lai, không chỉ chuẩn bị cho các công ty tuân thủ các tiêu chuẩn như SOC2, HIPAA và PCI mà còn nâng cao trình độ của họ trước các mối đe dọa khắp nơi xuất hiện từ không gian mạng. Các biện pháp bảo mật tốt hơn được cung cấp bằng các thử nghiệm thâm nhập, do đó bảo vệ hình ảnh của một công ty có năng lực và đáng tin cậy.


Bài học rút ra : Thử nghiệm thâm nhập là một yếu tố chính trong chương trình bảo mật dành cho các công ty SaaS không chỉ nhằm đạt được sự tuân thủ các tiêu chuẩn mà còn cung cấp các đánh giá an ninh mạng thực tế về tình trạng bảo mật của họ trước các cuộc tấn công có thể xảy ra.