Sony Network Communications và Startale Labs mở đường cho cơ sở hạ tầng Web3 toàn cầutừ tác giả@IshanOnTech

Sony Network Communications và Startale Labs mở đường cho cơ sở hạ tầng Web3 toàn cầu

2023/09/12
3m
từ tác giả @IshanOnTech
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Sony Network Communications và Startale Labs hợp lực để dẫn đầu một kỷ nguyên mới của cơ sở hạ tầng web3, hợp nhất những công nghệ IoT, AI, truyền thông và web3 tốt nhất. Cùng nhau, họ đặt mục tiêu cách mạng hóa blockchain, hình dung ra một thế giới phi tập trung, minh bạch và an toàn, nơi mọi thiết bị đều tương tác liền mạch trong hệ sinh thái blockchain.
featured image - Sony Network Communications và Startale Labs mở đường cho cơ sở hạ tầng Web3 toàn cầu
IshanOnTech HackerNoon profile picture

@IshanOnTech

IshanOnTech

Covering the latest events, insights and views in the Web3 ecosystem.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!