Art is Dead Dude: Hình ảnh do AI tạo ra chiến thắng Hội chợ nghệ thuật cấp bangtừ tác giả@slogging
1,916 lượt đọc

Art is Dead Dude: Hình ảnh do AI tạo ra chiến thắng Hội chợ nghệ thuật cấp bang

2022/10/23
15m
từ tác giả @slogging 1,916 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Jason M Allen, người chiến thắng trong cuộc thi của Hội chợ nghệ thuật bang Colorado ở hạng mục "nghệ sĩ kỹ thuật số mới nổi", cho biết: "Nghệ thuật đã chết rồi." Sau khi gửi một tác phẩm nghệ thuật được sản xuất bằng công nghệ AI và chiến thắng, một số nghệ sĩ đã tiếp tục. Họ bày tỏ nỗi lo sợ về loại máy tạo hình ảnh AI mới này, cho rằng nó có thể khiến họ mất việc làm và giảm thời gian học thủ công xuống con số không. Trong chủ đề Sloggin này, cộng đồng của chúng tôi thảo luận về vai trò của AI trong nghệ thuật và cách nó ảnh hưởng đến việc tạo ra và việc làm của con người.
featured image - Art is Dead Dude: Hình ảnh do AI tạo ra chiến thắng Hội chợ nghệ thuật cấp bang
Slogging (Slack Blogging) HackerNoon profile picture

@slogging

Slogging (Slack Blogging)

react to story with heart
Slogging (Slack Blogging) HackerNoon profile picture
by Slogging (Slack Blogging) @slogging.Your Slack? Insightful words by highly intelligent people. Your tech blog? Not so much. Write together. #SloggingBeta
SLOGGING.com

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!