Anthony Scaramucci về cuộc khủng hoảng FTX tại Hội nghị về tiền điện tử trong tương lai của Benzingatừ tác giả@benzinga
795 lượt đọc

Anthony Scaramucci về cuộc khủng hoảng FTX tại Hội nghị về tiền điện tử trong tương lai của Benzinga

2022/11/23
2m
từ tác giả @benzinga 795 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Vào năm 2022, Scaramucci được xếp hạng thứ 47 trong 100 người có ảnh hưởng hàng đầu về tiền điện tử và chuỗi khối của Cointelegraph. Tác giả của “Thiên tài của Algorand: Sự sang trọng về mặt kỹ thuật và cuộc cách mạng DeFi” và “Cuộc sống ngọt ngào với Bitcoin: Tôi đã ngừng lo lắng về tiền điện tử như thế nào và bạn cũng nên như vậy!”, Scaramucci làm được nhiều việc hơn là chỉ viết sách và tweet. Theo báo cáo của CNBC, Scaramucci “đã bay đến Bahamas, nơi đặt trụ sở của FTX, vào thứ Ba để tìm cách giúp đỡ FTX. Mọi chuyện trở nên rõ ràng sau cuộc gặp với một Bankman-Fried ‘ăn năn’, cùng với các thành viên trong nhóm của anh ấy, rằng đó là ‘không thể giải cứu được nữa.’”
featured image - Anthony Scaramucci về cuộc khủng hoảng FTX tại Hội nghị về tiền điện tử trong tương lai của Benzinga
Benzinga HackerNoon profile picture

@benzinga

Benzinga

Benzinga is a dynamic financial media outlet that empowers investors with high-quality information .

react to story with heart
Benzinga HackerNoon profile picture
by Benzinga @benzinga.Benzinga is a dynamic financial media outlet that empowers investors with high-quality information .
Read My Stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!