7 Thực tiễn Tốt nhất để Tăng tốc Đánh giá Mãtừ tác giả@thawkin3
5,310 lượt đọc

7 Thực tiễn Tốt nhất để Tăng tốc Đánh giá Mã

2022/07/11
6m
từ tác giả @thawkin3 5,310 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Đánh giá mã có thể gây đau đớn. Các kỹ sư phần mềm thường phàn nàn rằng quá trình xem xét diễn ra chậm, làm chậm trễ các tác vụ xuôi dòng và dẫn đến chuyển đổi ngữ cảnh khi bạn điều hướng qua lại giữa một yêu cầu kéo mở (PR) và tác vụ tiếp theo của bạn. Có rất nhiều cách để làm cho quá trình xem xét mã trở thành trải nghiệm tốt hơn cho tác giả mã và người đánh giá mã. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét bảy phương pháp hay nhất này.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - 7 Thực tiễn Tốt nhất để Tăng tốc Đánh giá Mã
Tyler Hawkins HackerNoon profile picture

@thawkin3

Tyler Hawkins

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!