5 thiết bị thông minh vô dụng nhất cần tránh xatừ tác giả@techroasts
947 lượt đọc

5 thiết bị thông minh vô dụng nhất cần tránh xa

2022/10/09
5m
từ tác giả @techroasts 947 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Không phải mọi thứ đều cần phải thông minh, nhưng ngay cả trong những trường hợp thích hợp áp dụng hầu hết những điều này đều có thể được thay thế bằng một ứng dụng điện thoại miễn phí. TL; DR ở đây là những thứ này là vô nghĩa, hoàn toàn vô nghĩa về tiền bạc, không gian và nỗ lực kỹ thuật. Vì đang vội, bạn chỉ cần ghi nhớ điều đó và áp dụng nó cho khá nhiều thiết bị cuộc sống thông minh mà bạn tìm thấy.
featured image - 5 thiết bị thông minh vô dụng nhất cần tránh xa
Tech Roasts HackerNoon profile picture

@techroasts

Tech Roasts


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!