HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
3 Flipper Zero Hack để làm bạn bè của bạn kinh ngạc (và cách họ hoạt động)từ tác giả@jamesbores
263,055 lượt đọc

3 Flipper Zero Hack để làm bạn bè của bạn kinh ngạc (và cách họ hoạt động)

2022/10/21
6m
từ tác giả @jamesbores 263,055 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Flipper Zero là một multitool dành cho những người yêu thích máy tính. Nó cung cấp nhiều dải tần số RFID, Bluetooth, radio phụ 1GHz, USB, cổng hồng ngoại và thậm chí cả một đầu nối để đánh chặn và giả mạo các phím iButton. Với một chút công việc chuẩn bị và một số thủ thuật cơ bản, bạn có thể dễ dàng thuyết phục bạn bè rằng nó giống như ma thuật. Các thủ thuật tôi mô tả trong bài viết này chỉ nhằm mục đích vui và giải trí.
featured image - 3 Flipper Zero Hack để làm bạn bè của bạn kinh ngạc (và cách họ hoạt động)
James Bore HackerNoon profile picture

@jamesbores

James Bore

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!