HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
27 thành phố trả lương cao nhất ở Hoa Kỳ cho các kỹ sư học máytừ tác giả@rickchen
1,667 lượt đọc

27 thành phố trả lương cao nhất ở Hoa Kỳ cho các kỹ sư học máy

2022/05/10
3m
từ tác giả @rickchen 1,667 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Các kỹ sư học máy phát triển các thuật toán trí tuệ nhân tạo cải tiến theo thời gian. Tổng mức bồi thường trung bình của một kỹ sư học máy ở Hoa Kỳ là 120.555 đô la đến 397.710 đô la. Bài báo này cho thấy 27 thành phố trả lương tốt nhất cho các kỹ sư hoặc nhà phát triển máy học ở Hoa Kỳ theo tổng mức lương thưởng trung bình, bao gồm lương tiền mặt hàng năm, bất kỳ khoản bồi thường dựa trên cổ phiếu hoặc tiền thưởng nào được cung cấp, theo hơn 5 triệu chuyên gia đã xác minh trên Blind .com. Thành phố trả nhiều tiền nhất trong cả nước là Menlo Park, California.

People Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - 27 thành phố trả lương cao nhất ở Hoa Kỳ cho các kỹ sư học máy
Rick Chen HackerNoon profile picture

@rickchen

Rick Chen

react to story with heart
Rick Chen HackerNoon profile picture
by Rick Chen @rickchen.Rick Chen is the senior director, head of public relations at Blind. He writes about tech culture and the workplace.
Read My Stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!