Điều gì đã xảy ra trong tuần này trong trò chơi tiền điện tử và NFTtừ tác giả@cryptoplayerone
28,513 lượt đọc

Điều gì đã xảy ra trong tuần này trong trò chơi tiền điện tử và NFT

2022/10/23
6m
từ tác giả @cryptoplayerone 28,513 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Nhận tin tức quan trọng nhất trong thế giới trò chơi web3 và NFT: - Tiền bản quyền của NFT đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi. - Làm thế nào bạn có thể nhận được một Genesis Pass bạc hà miễn phí. - Xu hướng chơi game web3 không ngừng phát triển bất chấp điều kiện thị trường. - Chúa tể của những chiếc nhẫn sắp có trên web3.

People Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coins Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Điều gì đã xảy ra trong tuần này trong trò chơi tiền điện tử và NFT
Crypto Player One HackerNoon profile picture

@cryptoplayerone

Crypto Player One

A daily newsletter covering the stories that matter in crypto gaming, and NFTs in less than 5 minutes a day.


Credibility

react to story with heart
Crypto Player One HackerNoon profile picture
by Crypto Player One @cryptoplayerone.A daily newsletter covering the stories that matter in crypto gaming, and NFTs in less than 5 minutes a day.
Try it free

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!