STC.University: Bước nhảy vọt táo bạo của đồng xu sinh viên vào giáo dục chuỗi khốitừ tác giả@ascend

STC.University: Bước nhảy vọt táo bạo của đồng xu sinh viên vào giáo dục chuỗi khối

2024/01/03
2m
từ tác giả @ascend
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Sinh viên Coin đã ra mắt STC.University, một nền tảng học tập toàn diện phù hợp với cộng đồng tiền điện tử. Nền tảng này cung cấp một loạt các khóa học được thiết kế cho các cấp độ kỹ năng khác nhau. Nó được hỗ trợ bởi Coinpaper.com, một cổng tin tức thời gian thực giúp người dùng cập nhật những xu hướng và sự phát triển mới nhất trong thế giới blockchain và tiền điện tử.
featured image - STC.University: Bước nhảy vọt táo bạo của đồng xu sinh viên vào giáo dục chuỗi khối
Ascend Agency HackerNoon profile picture

@ascend

Ascend Agency

Professional Branding Agency based in Irvine, California


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!