Đánh giá sách: Công cụ Python siêu hiện đại của Claudio Jolowicztừ tác giả@usetech
313 lượt đọc

Đánh giá sách: Công cụ Python siêu hiện đại của Claudio Jolowicz

2023/09/28
7m
từ tác giả @usetech 313 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

"Công cụ Python siêu hiện đại" của Claudio Jolowicz là một cuốn sách sắp xuất bản, dự kiến phát hành vào tháng 4 năm 2024, cung cấp hướng dẫn toàn diện về công cụ phát triển Python. Nó bao gồm các chủ đề trước đây nằm rải rác trên nhiều nguồn khác nhau, cung cấp những hiểu biết sâu sắc về cách cài đặt Python, quản lý môi trường, gói, phần phụ thuộc và thử nghiệm. Cuốn sách giới thiệu các công cụ chính như pipx và thơ, tập trung vào cách sử dụng thực tế và các lựa chọn thay thế trong hệ sinh thái Python. Mặc dù nó mang lại nhiều thông tin nhưng một số độc giả có thể thấy nó hơi khó hiểu ở một số chỗ và mong muốn có thêm những ví dụ không tầm thường. Nó cũng thiếu phạm vi đề cập đến một số chủ đề nhất định như trình quản lý gói Windows, xây dựng Python từ nguồn trên Unix, chạy Python trong bộ chứa Docker, tạo tệp .exe trên Windows, các phương pháp phân phối dự án thay thế và linters. Mặc dù vậy, nó vẫn được khuyến khích dành cho những người đam mê Python đang tìm kiếm một nguồn tài nguyên toàn diện.
featured image - Đánh giá sách: Công cụ Python siêu hiện đại của Claudio Jolowicz
Usetech  HackerNoon profile picture

@usetech

Usetech

An international IT company engaged in custom software development since 2006.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!