Đường cong liên kết là gì và nó ảnh hưởng đến giá token như thế nào?từ tác giả@obyte
661 lượt đọc

Đường cong liên kết là gì và nó ảnh hưởng đến giá token như thế nào?

2023/09/21
7m
từ tác giả @obyte 661 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Đường cong liên kết là các hàm toán học được sử dụng ngày càng nhiều trong Tài chính phi tập trung (DeFi) để liên kết nguồn cung tài sản kỹ thuật số với giá trị của nó. Chúng cho phép định giá tài sản một cách tự động và công bằng, cho phép phát hành token mà không cần phụ thuộc vào các sàn giao dịch truyền thống, sổ đặt hàng hoặc kiểm soát tập trung. Điều này thúc đẩy tính thanh khoản và tài trợ cho dự án, giảm rủi ro thao túng mã thông báo. Tại Obyte, Đại lý tự trị (AA) hoạt động như một Nhà tạo lập thị trường tự động (AMM), xử lý việc phát hành, mua lại và lưu trữ dự trữ, đảm bảo hoạt động phi tập trung. Có hai mô hình stablecoin ngoại quan, v1 và v2, mỗi mô hình giải quyết vấn đề ổn định giá một cách khác nhau. Đường cong liên kết cũng được sử dụng trong các thị trường dự đoán như Prophet và token quản trị như OSWAP để cung cấp thanh khoản và tham gia quản trị. Nhìn chung, các đường cong liên kết nâng cao khả năng tự động hóa, hiệu quả và phân cấp của DeFi.
featured image - Đường cong liên kết là gì và nó ảnh hưởng đến giá token như thế nào?
Obyte HackerNoon profile picture

@obyte

Obyte

A ledger without middlemen


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!