Yeni Başlayanlar İçin SQL Pencere İşlevlerini ve Yeteneklerini Anlama Kılavuzuile@yonatansali
3,253 okumalar

Yeni Başlayanlar İçin SQL Pencere İşlevlerini ve Yeteneklerini Anlama Kılavuzu

2023/07/23
8m
ile @yonatansali 3,253 okumalar
tldt arrow
TR
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

Çok uzun; Okumak

Temel Çıkarımlar: Bir pencere işlevi, bir şekilde geçerli satırla ilişkili olan bir dizi satır boyunca hesaplama gerçekleştirir. Pencere fonksiyonlarının uygulandığı ana fonksiyon türleri toplama, sıralama ve değer fonksiyonlarıdır. Bir pencere işlevini kullanmak için, sorgu sonuç kümesindeki bir pencereyi (bir dizi satır) tanımlayan over() yan tümcesini uygulamanız gerekir. Pencere işlevi daha sonra penceredeki her satır için bir değer hesaplar; Toplama işlemini gerçekleştirmek istediğiniz sütunu belirtmek için, partition by tümcesini over() yan tümcesine eklemeniz gerekir. Bölümlendirme, gruplandırmaya benzer ancak grup başına bir satır yerine, toplama işlevi uygulanmış tüm satırları döndürür.
featured image - Yeni Başlayanlar İçin SQL Pencere İşlevlerini ve Yeteneklerini Anlama Kılavuzu
Yonatan Sali HackerNoon profile picture

@yonatansali

Yonatan Sali

Head of RTB, automation enthusiast, and violinist.


Credibility

react to story with heart

İLGİLİ ÖYKÜLER

L O A D I N G
. . . comments & more!