NoSQL: Sistem Tasarımı Hile Sayfasıile@therealone
6,140 okumalar

NoSQL: Sistem Tasarımı Hile Sayfası

2023/10/30
8m
ile @therealone 6,140 okumalar
tldt arrow
TR
Read on Terminal Reader

Çok uzun; Okumak

NoSQL veritabanlarının farklı türlerinden bahsetmek ve bunların hangi görevler için kullanıldığını göstermek istiyorum. Her biri kendine has özelliklere sahip olan ve farklı senaryolarda kullanılan çeşitli NoSQL veritabanı türleri vardır.
featured image - NoSQL: Sistem Tasarımı Hile Sayfası
Denis Larionov HackerNoon profile picture

@therealone

Denis Larionov

Go programmer

react to story with heart

İLGİLİ ÖYKÜLER

L O A D I N G
. . . comments & more!