.NET C#'ta Gözlemci Tasarım Deseni İçin Temel Bir Kılavuzile@ahmedtarekhasan
2,470 okumalar

.NET C#'ta Gözlemci Tasarım Deseni İçin Temel Bir Kılavuz

2023/04/10
19m
ile @ahmedtarekhasan 2,470 okumalar
tldt arrow
TR
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

Çok uzun; Okumak

Bu makalede, bazı geliştirmelerle birlikte.NET C#'taki Gözlemci Tasarım Deseni hakkında bilgi edineceksiniz. Gözlemci tasarım modeli, bir abonenin bir sağlayıcıya kaydolmasını ve sağlayıcıdan bildirim almasını sağlar. Push tabanlı bildirim gerektiren her senaryo için uygundur. Deseni benzersiz kılan şey, onu kullanarak bunu sıkı bir ilişki kurmadan başarabilmenizdir.
featured image - .NET C#'ta Gözlemci Tasarım Deseni İçin Temel Bir Kılavuz
Ahmed Tarek Hasan HackerNoon profile picture

@ahmedtarekhasan

Ahmed Tarek Hasan

.NET (DotNet) Software Engineer & Blogger | https://linktr.ee/ahmedtarekhasan


Credibility

react to story with heart

İLGİLİ ÖYKÜLER

L O A D I N G
. . . comments & more!