MySQL Gevşek Tarama Optimizasyonu: PostgreSQL ve MSSQL'e Karşı Karşılaştırmalı Bir Performans Değerlendirmesiile@olontsev
3,640 okumalar

MySQL Gevşek Tarama Optimizasyonu: PostgreSQL ve MSSQL'e Karşı Karşılaştırmalı Bir Performans Değerlendirmesi

2023/07/11
8m
ile @olontsev 3,640 okumalar
tldt arrow
TR
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

Çok uzun; Okumak

Gevşek Tarama optimizasyonunun, düşük kardinaliteye sahip sütunlar için GROUP BY sorgularında MySQL'in PostgreSQL ve MS SQL Server'dan daha iyi performans göstermesine nasıl yardımcı olduğunu gösteren kapsamlı bir araştırma. Performans sorunlarını azaltmak için diğer veritabanı motorlarında neler yapılabileceğine dair bazı tavsiyeler.
featured image - MySQL Gevşek Tarama Optimizasyonu: PostgreSQL ve MSSQL'e Karşı Karşılaştırmalı Bir Performans Değerlendirmesi
Sergey Olontsev HackerNoon profile picture

@olontsev

Sergey Olontsev

A seasoned software engineer with extensive experience in building complex distributed data-intensive backend services.


Credibility

react to story with heart
Sergey Olontsev HackerNoon profile picture
by Sergey Olontsev @olontsev.A seasoned software engineer with extensive experience in building complex distributed data-intensive backend services.
Read my stories

İLGİLİ ÖYKÜLER

L O A D I N G
. . . comments & more!