Git Geçmişini Güvenle Yeniden Yazmak: Bir Kılavuzile@omerosenbaum
1,578 okumalar

Git Geçmişini Güvenle Yeniden Yazmak: Bir Kılavuz

2023/04/27
18m
ile @omerosenbaum 1,578 okumalar
tldt arrow
TR
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

Çok uzun; Okumak

Git, bir dosya sisteminin anlık görüntülerini zamanında kaydetmek için kullanılan bir sistemdir. Git deposunda üç "durum" veya "ağaç" bulunur: dizin, hazırlama alanı ve çalışma ağacı. Çalışan bir dizin (ektrory), dosya sistemimizde kendisiyle ilişkilendirilmiş bir Git deposu bulunan herhangi bir dizindir.
featured image - Git Geçmişini Güvenle Yeniden Yazmak: Bir Kılavuz
Omer Rosenbaum HackerNoon profile picture

@omerosenbaum

Omer Rosenbaum

Co-Founder and Chief Technology Officer at Swimm. Cyber training expert and Founder of Checkpoint Security Academy.

react to story with heart

İLGİLİ ÖYKÜLER

L O A D I N G
. . . comments & more!