Geliştiriciler için Pazarlama: Yolculuğunuzda Size Yardımcı Olacak Sıradışı Bir Kılavuzile@inovak

Geliştiriciler için Pazarlama: Yolculuğunuzda Size Yardımcı Olacak Sıradışı Bir Kılavuz

tldt arrow
TR
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

Çok uzun; Okumak

Pazarlama, geliştiriciler için kritik bir beceridir ancak sıklıkla gözden kaçırılan bir beceridir. Bu makale, geliştiricilere özel olarak hazırlanmış giriş niteliğinde bir pazarlama kılavuzu sunmayı amaçlamaktadır. Makale, ürün talebini yaratan pazarlama ile bu talebi gelire dönüştüren satış arasındaki farka açıklık getiriyor. Uygun pazarlama olmadan en iyi ürünlerin bile başarısız olabileceğini vurguluyor. Temel çıkarım, kodlama uzmanlığını pazarlama bilgisiyle birleştirmenin, geliştirici-girişimcilerin ürünlerini başarılı bir şekilde tanıtmaları için çok önemli olduğudur.
featured image - Geliştiriciler için Pazarlama: Yolculuğunuzda Size Yardımcı Olacak Sıradışı Bir Kılavuz
Ivan Novak HackerNoon profile picture

@inovak

Ivan Novak

Tech enthusiast • Techpreneur • Author • private pilot


Credibility

react to story with heart

İLGİLİ ÖYKÜLER

L O A D I N G
. . . comments & more!