ICE, RICE, WSJF veya İş Listesini Etkin Bir Şekilde Nasıl Organize Edebilirsiniz?ile@fedorgvozdev
739 okumalar

ICE, RICE, WSJF veya İş Listesini Etkin Bir Şekilde Nasıl Organize Edebilirsiniz?

2023/07/12
7m
ile @fedorgvozdev 739 okumalar
tldt arrow
TR
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

Çok uzun; Okumak

Bu makalede, bir biriktirme listesinin etkili bir şekilde nasıl yapılandırılacağı ve ekibiniz içindeki önceliklerin nasıl belirleneceği açıklanmaktadır. Bu makale, en popüler görev önceliklendirme modellerini ve bunları kullanmanın neden önemli olduğunu incelemektedir. Bu makale kapsamında özetlenen üç ana model vardı: ICE veya hızlı önceliklendirme yöntemi, RICE modeli ve rasyonel yapıya izin veren optimum sayıda kriteri dikkate alan, en çok yönlü ve en etkili önceliklendirme modeli olan WSJF yani Ağırlıklı En Kısa İş Önce. ekip içindeki çalışma.
featured image - ICE, RICE, WSJF veya İş Listesini Etkin Bir Şekilde Nasıl Organize Edebilirsiniz?
Fedor Gvozdev HackerNoon profile picture

@fedorgvozdev

Fedor Gvozdev

💡E-commerce expert and entrepreneur in proptech


Credibility

react to story with heart

İLGİLİ ÖYKÜLER

L O A D I N G
. . . comments & more!