Açık Kaynağın Kısa Tarihiile@semturan
1,976 okumalar

Açık Kaynağın Kısa Tarihi

2023/02/04
8m
ile @semturan 1,976 okumalar
tldt arrow
TR
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

Çok uzun; Okumak

Açık kaynak yazılımlar interneti ve dünyayı anlamamızda çok önemli bir yere sahiptir. Son on yıllarda açık kaynak kültürüne ve topluluk üyelerinin birlikte yaratmanın yollarını denediğine tanık olduk. Bu deneyler sadece teknik değil aynı zamanda sosyaldi. Son gelişmeler, katkıda bulunanları adil teşvik eden ve kötülüğü caydıran yeni bir açık kaynak anlayışını gerektirmektedir.
featured image - Açık Kaynağın Kısa Tarihi
Sem Turan HackerNoon profile picture

@semturan

Sem Turan

communities, governance & collective powers

react to story with heart

İLGİLİ ÖYKÜLER

L O A D I N G
. . . comments & more!