Zuck'ın Meta Hırsı Şirketini (ve Net Değerini) Yerle Bir Ettiile@sheharyarkhan
928 okumalar

Zuck'ın Meta Hırsı Şirketini (ve Net Değerini) Yerle Bir Etti

2023/02/07
4m
ile @sheharyarkhan 928 okumalar
tldt arrow
TR
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

Çok uzun; Okumak

Meta'nın Reality Labs'i 2022'de 13,72 milyar doları tüketti; bu, Meta'nın 2022'nin tamamında elde ettiği gelirin %10'undan biraz fazlası. Ancak bu yeterince iyi bir ölçek değil, dolayısıyla daha iyi bir örnek: 13,72 milyar dolar, Zuck'ın netinin neredeyse %20'sini oluşturuyor. bugün itibarıyla 69,1 milyar dolar değerinde.

People Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Zuck'ın Meta Hırsı Şirketini (ve Net Değerini) Yerle Bir Etti
Sheharyar Khan HackerNoon profile picture

@sheharyarkhan

Sheharyar Khan

HackerNoon editor. Open to scoops on music, video games, pop culture, and tech.


Credibility

react to story with heart

İLGİLİ ÖYKÜLER

L O A D I N G
. . . comments & more!