Google, Microsoft ve Amazon'dan 10 Başarısız Başlangıç Ürünü Örneğiile@pauldhaliwal
967 okumalar

Google, Microsoft ve Amazon'dan 10 Başarısız Başlangıç Ürünü Örneği

2023/08/24
7m
ile @pauldhaliwal 967 okumalar
tldt arrow
TR
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

Çok uzun; Okumak

Google, Microsoft ve Amazon gibi teknoloji devlerinin bile ürün startupları alanında kendi payına düşen başarısızlıklarla nasıl karşılaştığını bilmenize yardımcı olacak bazı aydınlatıcı analizlere ışık tutalım.
featured image - Google, Microsoft ve Amazon'dan 10 Başarısız Başlangıç Ürünü Örneği
Icarus in the Internet Age via HackerNoon AI Image Generator
Paul Dhaliwal HackerNoon profile picture

@pauldhaliwal

Paul Dhaliwal

A visionary writer, entrepreneur, founder of Code Conductor, WPHacked Help, and owner of Redblink Technologies.


Credibility

react to story with heart

İLGİLİ ÖYKÜLER

L O A D I N G
. . . comments & more!