Firmware'in Gizli Dünyası: Bilgisayarınızın Önyükleme Sürecini Keşfetmekile@tristejoursoir
1,968 okumalar

Firmware'in Gizli Dünyası: Bilgisayarınızın Önyükleme Sürecini Keşfetmek

2023/04/21
15m
ile @tristejoursoir 1,968 okumalar
tldt arrow
TR
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

Çok uzun; Okumak

Bu makalede, çeşitli aşamaları, ilgili temel bileşenleri ve süreç sırasında karşılaşılan zorlukları da içeren önyükleme sürecine genel bir bakış sunacağız. Öncelikli odak noktamız **x86 mimarisi** (en yaygın kullanılanı) olacak olsa da, diğer mimarilerin önyükleme süreçlerinde pek çok benzerliği olacaktır.
featured image - Firmware'in Gizli Dünyası: Bilgisayarınızın Önyükleme Sürecini Keşfetmek
Alex HackerNoon profile picture

@tristejoursoir

Alex

I respect & support ideas of open-source. Interested in low-level solutions (firmware/kernel) and application software.

react to story with heart
Alex HackerNoon profile picture
by Alex @tristejoursoir.I respect & support ideas of open-source. Interested in low-level solutions (firmware/kernel) and application software.
Read my stories

İLGİLİ ÖYKÜLER

L O A D I N G
. . . comments & more!