Özel Görelilik Teorisiile@bertrandrussell
941 okumalar

Özel Görelilik Teorisi

2023/06/04
16m
ile @bertrandrussell 941 okumalar
tldt arrow
TR
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

Çok uzun; Okumak

Özel görelilik teorisi, elektromanyetizma gerçeklerini açıklamanın bir yolu olarak ortaya çıktı. Burada biraz ilginç bir geçmişimiz var. On sekizinci yüzyılda ve on dokuzuncu yüzyılın başlarında elektrik teorisi tamamen Newton analojisinin hakimiyetindeydi.
featured image - Özel Görelilik Teorisi
Bertrand Russell  HackerNoon profile picture

@bertrandrussell

Bertrand Russell

There are two motives for reading a book; one, that you enjoy it; the other, that you can boast about it. Philosopher.

react to story with heart

İLGİLİ ÖYKÜLER

L O A D I N G
. . . comments & more!