JavaScript'te Ağaç Geçişini Keşfetmek: Örneklerle Inorder, Preorder ve Postorderile@invulner
1,623 okumalar

JavaScript'te Ağaç Geçişini Keşfetmek: Örneklerle Inorder, Preorder ve Postorder

2023/05/29
7m
ile @invulner 1,623 okumalar
tldt arrow
TR
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

Çok uzun; Okumak

Ağaç geçişi, bilgisayar biliminde bir ağaç veri yapısındaki her düğümün sistematik olarak ziyaret edilmesini içeren temel bir kavramdır. Ağaç geçişi aracılığıyla, düğümleri önceden belirlenmiş bir sırayla işleyebilir, ifadeleri arama, sıralama ve değerlendirme gibi işlemleri kolaylaştırabiliriz. Bu yazıda en yaygın kullanılan ağaçlardan üçünü inceleyeceğiz. geçiş yöntemleri: inorder, preorder ve postorder.
featured image - JavaScript'te Ağaç Geçişini Keşfetmek: Örneklerle Inorder, Preorder ve Postorder
Anton Nikiforov HackerNoon profile picture

@invulner

Anton Nikiforov

Front-end developer

react to story with heart

İLGİLİ ÖYKÜLER

L O A D I N G
. . . comments & more!