This story draft by @coolingtowerd has not been reviewed by an editor, YET.

برج خنک کنندهبرج خنک کننده یک مبدل حرارتی است که در آن گرما
از آب استخراج می شود. این کار با تماس آب با هوا انجام می شود. انتقال حرارت از طریق
تبادل حرارت بین هوا و آب و از طریق تبخیر قسمت کوچکی از آب که قرار است خنک شود، صورت
می گیرد. این کار اجازه می دهد تا آب مقداری کمتر از دمای
محیط خنک شود. این توانایی خنک شدن زیر دمای محیط یک مزیت مهم نسبت به کولرهای خشک
است. بنابراین یک برج خنک کننده دودکشی نیست که دود از آن خارج شود. غباری که گاهی
بر فراز یک برج خنک کننده دیده می شود، بخار آب بیش نیست و ترکیبی مشابه یک ابر معمولی
دارد.برج های خنک کننده برای حذف مقادیر زیادی از گرمای
تولید شده توسط یک فرآیند با بیشترین سرعت و کارآمدی ممکن استفاده می شوند. یکی از
کاربردهای شناخته شده برج خنک کننده مراکز کامپیوتری بزرگ است که در آن تعداد زیادی
از دستگاه های IT (مثلا
سرورها) مقادیر زیادی انرژی حرارتی تولید می کند. در صنایع شیمیایی، دارویی یا غذایی،
می توان از یک برج خنک کننده برای کاهش دمای آب خنک کننده از فرآیندهای فنی مرتبط استفاده
کرد.برای امکان پذیر ساختن این روش خنک سازی، اجزای
مختلف در برج خنک کننده باید با هم کار کنند. این برج علاوه بر سیستم توزیع آب خنک‌کننده،
شامل جداکننده‌های قطرات، مخازن جمع‌آوری آب، پکینگ های برج خنک ‌کننده و فن‌ها نیز
می‌شود. برج خنک کننده خود به عنوان یک محفظه پایدار عمل می کند که در آن انتشار و
تبخیر می تواند دقیقاً طبق برنامه پیش برود و تا آنجا که ممکن است توسط عوامل خارجی
مختل نشود.L O A D I N G
. . . comments & more!